یک روحانی: چرا وقتی بچه های مدرسه شین آباد سوختند، کسی فریاد وا اسلاما سر نداد؟, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,یک روحانی: چرا وقتی بچه های مدرسه شین آباد سوختند، کسی فریاد وا اسلاما سر نداد؟, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,یک روحانی: چرا وقتی بچه های مدرسه شین آباد سوختند، کسی فریاد وا اسلاما سر نداد؟