یک روحانی: مجریان و مسئولین در عمل به قرآن معدل خوبی ندارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,یک روحانی: مجریان و مسئولین در عمل به قرآن معدل خوبی ندارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,یک روحانی: مجریان و مسئولین در عمل به قرآن معدل خوبی ندارند