عباس عبدی: قاتل واقعی طلبه همدانی،بخشی از جریان اصولگراست, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,عباس عبدی: قاتل واقعی طلبه همدانی،بخشی از جریان اصولگراست, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,عباس عبدی: قاتل واقعی طلبه همدانی،بخشی از جریان اصولگراست