با ما ارتباط برقرار کن

آخرین اخبار

ارائه‌شده

در

ترامپ ۷ درصد از کلینتون پیش افتاد

ترامپ با ۴۴ درصد آرای نظرسنجی راسموسن، از هیلاری کلینتون با ۳۷ درصد جلوتر است.

نظرسنجی موسسه راسموسن در آمریکا نشان می‌دهد که دونالد ترامپ در سطح کشوری، ۷ درصد از رقیب دموکرات خود، هیلاری کلینتون پیش افتاده است.

بر اساس این نظرسنجی، ترامپ با ۴۴ درصد آرای این نظرسنجی، از هیلاری کلینتون با ۳۷ درصد جلوتر است. ۱۳ درصد پاسخ‌دهندگان به افراد دیگر تمایل داسته و ۶ درصد هنوز تصمیم نگرفته‌اند.

با این حال، در میانگین مجموع نظرسنجی‌ها، هیلاری کلینتون همچنان ۳٫۱ درصد از دونالد ترامپ جلوتر است.

این نظرسنجی همچنان نشان می‌دهد که ترامپ ۸۰ درصد رای جمهوری‌خواهان را دارد اما کلینتون در بین دموکرات‌ها ۷۲ درصد ارا را کسب کرده است. در ضمن، ۱۳ درصد از دموکرات‌ها به ترامپ رای می‌دهند، حال آنکه از میان جمهوری‌خواهاتن تنها ۵ درصد به کلینتون رای خواهند داد.

/فارس
  جان کری و سگش در تظاهرات ضدترامپ شرکت کردند
آگهی
آگهی