پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره مسابقات: اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد؛ والا همان شرط بندی است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره مسابقات: اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد؛ والا همان شرط بندی است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پاسخ رهبر انقلاب به استفتائی درباره مسابقات: اگر به صورتی نباشد که از بازنده چیزی بگیرند که به برنده بدهند، مانعی ندارد؛ والا همان شرط بندی است