افزایش ۳۶.۵ درصدیِ مستمری برای بازنشستگان کافی نیست/ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از پولِ «عصا به‌دست‌ها» در دست دولت است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,افزایش ۳۶.۵ درصدیِ مستمری برای بازنشستگان کافی نیست/ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از پولِ «عصا به‌دست‌ها» در دست دولت است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,افزایش ۳۶.۵ درصدیِ مستمری برای بازنشستگان کافی نیست/ ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از پولِ «عصا به‌دست‌ها» در دست دولت است