سن «امید به زندگی» در ایران به ۷۵ سال رسیده است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سن «امید به زندگی» در ایران به ۷۵ سال رسیده است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سن «امید به زندگی» در ایران به ۷۵ سال رسیده است