قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ در کشور تثبیت شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ در کشور تثبیت شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومانی مرغ در کشور تثبیت شد