نیازی به مداخله فوری در بازار نفت نمی‌بینیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نیازی به مداخله فوری در بازار نفت نمی‌بینیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نیازی به مداخله فوری در بازار نفت نمی‌بینیم