یک زن بعد از ۲۸ سال حیات نباتی به زندگی بازگشت, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,یک زن بعد از ۲۸ سال حیات نباتی به زندگی بازگشت, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,یک زن بعد از ۲۸ سال حیات نباتی به زندگی بازگشت