«یک ساعت آرامش» به جمشید مشایخی تقدیم شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,«یک ساعت آرامش» به جمشید مشایخی تقدیم شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,«یک ساعت آرامش» به جمشید مشایخی تقدیم شد