رهبر انقلاب: هر قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر میکنیم/ بدانند که ملت ایران در مقابل آن‌ها به زانو در نخواهد آمد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,رهبر انقلاب: هر قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر میکنیم/ بدانند که ملت ایران در مقابل آن‌ها به زانو در نخواهد آمد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,رهبر انقلاب: هر قدر خودمان اراده کنیم نفت را صادر میکنیم/ بدانند که ملت ایران در مقابل آن‌ها به زانو در نخواهد آمد