مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مرتضوی مقدم رییس دیوان عالی کشور شد