علی مطهری: اعضای مجمع تشخیص چندان از خودشان رای و استقلال فکری ندارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,علی مطهری: اعضای مجمع تشخیص چندان از خودشان رای و استقلال فکری ندارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,علی مطهری: اعضای مجمع تشخیص چندان از خودشان رای و استقلال فکری ندارند