لغو معافیت نفتی ایران ؛ فرضیات و پیامدها, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,لغو معافیت نفتی ایران ؛ فرضیات و پیامدها, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,لغو معافیت نفتی ایران ؛ فرضیات و پیامدها