نخست وزیر پاکستان: اگر انگلیسی ها نبودند، ما و هندی ها الان فارسی صحبت میکردیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نخست وزیر پاکستان: اگر انگلیسی ها نبودند، ما و هندی ها الان فارسی صحبت میکردیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نخست وزیر پاکستان: اگر انگلیسی ها نبودند، ما و هندی ها الان فارسی صحبت میکردیم