موج جدید بارش و کاهش دما در راه/ سرمازدگی کشاورزان و باغداران یک سوم ایران را تهدید می کند!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,موج جدید بارش و کاهش دما در راه/ سرمازدگی کشاورزان و باغداران یک سوم ایران را تهدید می کند!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,موج جدید بارش و کاهش دما در راه/ سرمازدگی کشاورزان و باغداران یک سوم ایران را تهدید می کند!