محمدرضا گلزار: کاش وزارت ارشاد با سعه صدر بیشتری دربرابر فیلم‌ها رفتار کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,محمدرضا گلزار: کاش وزارت ارشاد با سعه صدر بیشتری دربرابر فیلم‌ها رفتار کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,محمدرضا گلزار: کاش وزارت ارشاد با سعه صدر بیشتری دربرابر فیلم‌ها رفتار کند