سازمان حفظ نباتات کشور: ملخ‌های صحرایی اگر کنترل نشوند، امنیت غذایی ایران را تهدید می‌کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سازمان حفظ نباتات کشور: ملخ‌های صحرایی اگر کنترل نشوند، امنیت غذایی ایران را تهدید می‌کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سازمان حفظ نباتات کشور: ملخ‌های صحرایی اگر کنترل نشوند، امنیت غذایی ایران را تهدید می‌کنند