صفحه رسمی سردار سلیمانی بعد از مسدود شدن در اینستاگرام، به تلگرام آمد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,صفحه رسمی سردار سلیمانی بعد از مسدود شدن در اینستاگرام، به تلگرام آمد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,صفحه رسمی سردار سلیمانی بعد از مسدود شدن در اینستاگرام، به تلگرام آمد