کوشنر: پیشنهاد صلح ترامپ پس از ماه رمضان اعلام می‌شود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کوشنر: پیشنهاد صلح ترامپ پس از ماه رمضان اعلام می‌شود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کوشنر: پیشنهاد صلح ترامپ پس از ماه رمضان اعلام می‌شود