توزیع بسته غذایی یک ماهه بین تمامی سیل زدگان خوزستان؛ سیل‌زدگان تا اطلاع ثانوی به منازل خود برنگردند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توزیع بسته غذایی یک ماهه بین تمامی سیل زدگان خوزستان؛ سیل‌زدگان تا اطلاع ثانوی به منازل خود برنگردند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توزیع بسته غذایی یک ماهه بین تمامی سیل زدگان خوزستان؛ سیل‌زدگان تا اطلاع ثانوی به منازل خود برنگردند