برای سینمای ایران که گویا فقط ۱۵ بازیگر دارد، متأسفم!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,برای سینمای ایران که گویا فقط ۱۵ بازیگر دارد، متأسفم!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,برای سینمای ایران که گویا فقط ۱۵ بازیگر دارد، متأسفم!