خسرویار: پیدا شدن روح خودباوری برای بازیکنان مهم ترین مسئله است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,خسرویار: پیدا شدن روح خودباوری برای بازیکنان مهم ترین مسئله است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,خسرویار: پیدا شدن روح خودباوری برای بازیکنان مهم ترین مسئله است