با حکم‌ روحانی، نیلی احمدآبادی به عنوان رئیس «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منصوب شد/ این هیات در شش ماه باید گزارش ملی سیلاب ها را تهیه کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,با حکم‌ روحانی، نیلی احمدآبادی به عنوان رئیس «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منصوب شد/ این هیات در شش ماه باید گزارش ملی سیلاب ها را تهیه کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,با حکم‌ روحانی، نیلی احمدآبادی به عنوان رئیس «هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها» منصوب شد/ این هیات در شش ماه باید گزارش ملی سیلاب ها را تهیه کند