۲۴ روستا در معرض خطر سیل هستند/ دستور تخلیه ۳ روستا و امتناع مردم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,۲۴ روستا در معرض خطر سیل هستند/ دستور تخلیه ۳ روستا و امتناع مردم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,۲۴ روستا در معرض خطر سیل هستند/ دستور تخلیه ۳ روستا و امتناع مردم