دریافت “حق سرویس” در رستوران‌ها تخلف است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,دریافت “حق سرویس” در رستوران‌ها تخلف است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,دریافت “حق سرویس” در رستوران‌ها تخلف است