آیا انتقال سیل زاگرس به فلات خشک مرکزی امکانپذیر است؟ / سدهای لبریز، آبخوان های خالی, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,آیا انتقال سیل زاگرس به فلات خشک مرکزی امکانپذیر است؟ / سدهای لبریز، آبخوان های خالی, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,آیا انتقال سیل زاگرس به فلات خشک مرکزی امکانپذیر است؟ / سدهای لبریز، آبخوان های خالی