مهار آتش در «نوتردام» و نجات آثار هنری و مذهبی موجود در کلیسا, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مهار آتش در «نوتردام» و نجات آثار هنری و مذهبی موجود در کلیسا, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مهار آتش در «نوتردام» و نجات آثار هنری و مذهبی موجود در کلیسا