تداوم بارش‌ها در شمال غرب و افزایش دما در شمال شرق کشور, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,تداوم بارش‌ها در شمال غرب و افزایش دما در شمال شرق کشور, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,تداوم بارش‌ها در شمال غرب و افزایش دما در شمال شرق کشور