یک روحانی: اجازه بدهید نود پخش شود، قول می‌دهیم نماز صبح‌مان قضا نشود, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,یک روحانی: اجازه بدهید نود پخش شود، قول می‌دهیم نماز صبح‌مان قضا نشود, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,یک روحانی: اجازه بدهید نود پخش شود، قول می‌دهیم نماز صبح‌مان قضا نشود