سیل در استان خوزستان هنوز جاری است؛ میزان آب در کرخه و دشت آزادگان کاهش چشمگیری نداشته / برخی از روستاها در محاصره سیل قرار دارند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سیل در استان خوزستان هنوز جاری است؛ میزان آب در کرخه و دشت آزادگان کاهش چشمگیری نداشته / برخی از روستاها در محاصره سیل قرار دارند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سیل در استان خوزستان هنوز جاری است؛ میزان آب در کرخه و دشت آزادگان کاهش چشمگیری نداشته / برخی از روستاها در محاصره سیل قرار دارند