شناسایی و رفع بستر‌های فساد و برخورد با مفسدان موجب اعتماد مردم است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,شناسایی و رفع بستر‌های فساد و برخورد با مفسدان موجب اعتماد مردم است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,شناسایی و رفع بستر‌های فساد و برخورد با مفسدان موجب اعتماد مردم است