وضعیت سدهای کشور به روایت آمار و ارقام/ نیمه خالی زاینده‌رود، ۶۵ درصد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وضعیت سدهای کشور به روایت آمار و ارقام/ نیمه خالی زاینده‌رود، ۶۵ درصد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وضعیت سدهای کشور به روایت آمار و ارقام/ نیمه خالی زاینده‌رود، ۶۵ درصد