نامه سران پیشین اروپا درباره لزوم رد طرح «معامله قرن» ترامپ, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نامه سران پیشین اروپا درباره لزوم رد طرح «معامله قرن» ترامپ, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نامه سران پیشین اروپا درباره لزوم رد طرح «معامله قرن» ترامپ