انتقاد یک روحانی به ریاکاری‌های عده‌ای که سعی می‌کنند با بهره‌برداری از سیل به وسیله دوربین‌ها خودنمایی کنند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,انتقاد یک روحانی به ریاکاری‌های عده‌ای که سعی می‌کنند با بهره‌برداری از سیل به وسیله دوربین‌ها خودنمایی کنند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,انتقاد یک روحانی به ریاکاری‌های عده‌ای که سعی می‌کنند با بهره‌برداری از سیل به وسیله دوربین‌ها خودنمایی کنند