فیلم: خوزستان دریا شد! 🌴 نخل های خوزستان تا بالا در آب!, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فیلم: خوزستان دریا شد! 🌴 نخل های خوزستان تا بالا در آب!, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فیلم: خوزستان دریا شد! 🌴 نخل های خوزستان تا بالا در آب!