زیباکلام: مذاکره با آمریکا تصمیم مقام معظم رهبری است و دولت این وسط هیچکاره است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,زیباکلام: مذاکره با آمریکا تصمیم مقام معظم رهبری است و دولت این وسط هیچکاره است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,زیباکلام: مذاکره با آمریکا تصمیم مقام معظم رهبری است و دولت این وسط هیچکاره است