کودک واکسی در تهران امروز بخشی از درآمد روزانه اش را به مردم سیل زده هدیه کرد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,کودک واکسی در تهران امروز بخشی از درآمد روزانه اش را به مردم سیل زده هدیه کرد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,کودک واکسی در تهران امروز بخشی از درآمد روزانه اش را به مردم سیل زده هدیه کرد