خشکسالی در ایران پس از 20 سال پایان یافت / اکنون باید آماده ی شرایط اینچنینی و ترسالی شویم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,خشکسالی در ایران پس از 20 سال پایان یافت / اکنون باید آماده ی شرایط اینچنینی و ترسالی شویم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,خشکسالی در ایران پس از 20 سال پایان یافت / اکنون باید آماده ی شرایط اینچنینی و ترسالی شویم