توضیح احمدی نژاد درباره عکسی که علی کریمی به وی بی توجه است / مصاحبه ورزشی احمدی نژاد + جزئیات, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,توضیح احمدی نژاد درباره عکسی که علی کریمی به وی بی توجه است / مصاحبه ورزشی احمدی نژاد + جزئیات, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,توضیح احمدی نژاد درباره عکسی که علی کریمی به وی بی توجه است / مصاحبه ورزشی احمدی نژاد + جزئیات