مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات: خاتمی به روحانی گفت اگر نمیتوانی موانع را برطرف کنی، استعفا بده, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات: خاتمی به روحانی گفت اگر نمیتوانی موانع را برطرف کنی، استعفا بده, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,مشاور عالی رئیس دولت اصلاحات: خاتمی به روحانی گفت اگر نمیتوانی موانع را برطرف کنی، استعفا بده