جهانگیری: تجهیزات و دستگاه هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,جهانگیری: تجهیزات و دستگاه هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,جهانگیری: تجهیزات و دستگاه هایی که با سلامت و جان مردم در ارتباط هستند باید از استانداردهای لازم برخوردار باشند