نخست وزیر همجنسگرای ایرلند و همسرش در کنار معاون اول ترامپ, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,نخست وزیر همجنسگرای ایرلند و همسرش در کنار معاون اول ترامپ, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,نخست وزیر همجنسگرای ایرلند و همسرش در کنار معاون اول ترامپ