پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,پرداخت سود سهام عدالت کارمندان و بازنشستگان به سال آینده موکول شد