روحانی: اولین حمایت اما از کسانی است که حقوق ثابت دارند؛ دوم از اقشار مورد نیاز حمایت، حمایت می‌کنیم, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,روحانی: اولین حمایت اما از کسانی است که حقوق ثابت دارند؛ دوم از اقشار مورد نیاز حمایت، حمایت می‌کنیم, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,روحانی: اولین حمایت اما از کسانی است که حقوق ثابت دارند؛ دوم از اقشار مورد نیاز حمایت، حمایت می‌کنیم