قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,قانون مدیریت خدمات کشوری دائمی شد