فرهنگی: خصوصی سازی با اخراج کارگران معنی ندارد و خلاف قانون است, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,فرهنگی: خصوصی سازی با اخراج کارگران معنی ندارد و خلاف قانون است, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,فرهنگی: خصوصی سازی با اخراج کارگران معنی ندارد و خلاف قانون است