وقتي كشورها دچار ركود تورمي هستند، حمايت از تعاوني‌ها توانسته اقتصاد كشورها را احيا كند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,وقتي كشورها دچار ركود تورمي هستند، حمايت از تعاوني‌ها توانسته اقتصاد كشورها را احيا كند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,وقتي كشورها دچار ركود تورمي هستند، حمايت از تعاوني‌ها توانسته اقتصاد كشورها را احيا كند