سلیمی: فلیپ لام نیستم، او اسطوره است/ دوست ندارم تراکتور به خاطر کارت گرفتن من ضرر کند, سایت خبری نزدیک ,به جریان سیاسی اصلاحات، خبر,سلیمی: فلیپ لام نیستم، او اسطوره است/ دوست ندارم تراکتور به خاطر کارت گرفتن من ضرر کند, ایران و جهان خبر سیاسی خبر اجتماعی خبر فرهنگی خبر ورزشی اخبار انتخابات با نگاه اصلاح طلبی بدون سانسور,سلیمی: فلیپ لام نیستم، او اسطوره است/ دوست ندارم تراکتور به خاطر کارت گرفتن من ضرر کند